Bewindvoering bij problematische schulden

Bewindvoering kan u helpen bij een problematische schuldsituatie.

Iedereen wordt in zijn leven weleens geconfronteerd met een situatie waarin alles anders loopt, dan je zou willen. Soms zijn deze situaties eenvoudig op te lossen. Het kan ook zijn dat je vast loopt en het gevoel krijgt niet opgewassen te zijn tegen de problemen die je overkomt.

Van Dinteren is er voor cliënten bij wie de problemen het dagelijks functioneren zodanig beïnvloeden, dat je niet kan doen wat je wil of redelijkerwijs van iemand verwacht mag worden.

Wij bieden administratieve ondersteuning, waarbij wij uw  inkomen beheren door middel van bewindvoering. Bij de tijdelijke inzet van een financieel zorgverlener wordt ‘versterking van de ander’ bewust meegenomen als doel van het contact. Het verbeteren van de zelfredzaamheid vinden wij zeer belangrijk daar waar mogelijk.

Taken bewindvoerder

 • het betalen van weekgeld op iedere donderdagochtend
 • het tijdig betalen van de huidige vaste lasten
 • controleert of u uw inkomen ontvangen
 • controle en correctie van eventuele schulden bij Belastingdienst
 • gestructureerd aanleveren van bankafschriften, beschikking toeslagen, inkomstenspecificaties, schuldenoverzicht Belastingdienst, Gegevensoverzicht Bureau Krediet Registratie, schuldenoverzicht CJIB, verzekeringspolissen, wijziging huur voor schuldhulpverlening
 • verzorgen aangifte inkomstenbelasting
 • het maken van een budgetplan
 • ordenen brieven schuldeisers
 • Invullen inlichtingenformulier voor schuldhulpverlening
 • VTLB controleren, ondertekenen en tijdig terugsturen naar schuldhulpverlener
 • Schuldenoverzicht controleren, ondertekenen en tijdig terugsturen naar schuldhulpverlener
 • Stabilisatieovereenkomst inzetten bij achterstanden ziektekostenverzekering en aanmelding bij het CAK voor de regeling wanbetalers of afbetalingsregeling afspreken zodat dit zal leiden tot een afmelding bij het CAK voor de regeling wanbetalers
 • het helpen bij het aanvragen van een (aanvullende) uitkering
 • het aanvragen en wijzigen van toeslagen van de belastingdienst
 • het declareren van gemaakte zorgkosten bij uw zorgverzekeraar

Kom ik in aanmerking voor administratieve ondersteuning
Woon je in Limburg en kun jij je rekeningen niet meer tijdig betalen? Ben je door problemen vastgelopen in je administratie en kom je er alleen niet meer uit? Neem dan contact op met ons.

Kosten
De tarieven voor bewindvoering zijn in Nederland voor iedereen gelijk en afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Onder bepaalde omstandigheden wordt bewindvoering vergoed vanuit de bijzondere bijstand of worden deze op een bepaald moment in mindering gebracht op uw betalingen binnen een schuldregeling. Anders betaalt u deze zelf. Het is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Neemt u contact met ons op zodat wij uw tarief kunnen berekenen.